Van de Bestuurstafel 01-06-2023 (Update)

Update 09-07-2023:

Wij kunnen melden dat er iemand zich heeft aangemeld om de functie t.z.t. over te nemen en wordt vanaf nu ingewerkt.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Tijdens de voorjaarsvergadering van 10 mei  j.l. heeft onze districtswedstrijdleider aangegeven haar functie ter beschikking te stellen.

Wij zoeken daarom een nieuwe wedstrijdleider, die per direct beschikbaar is en na een inwerkperiode, vanaf eind augustus a.s. de werkzaamheden kan overnemen.

Het is dringend noodzakelijk dat iemand zich op korte termijn meldt, zodat de Pk’s niet in het gedrang komen en de VW en Districtsfinales gewoon door kunnen gaan.

Rob Slim, secretaris

Van de bestuurstafel 13-02-2023

Namens het bestuur plaatsen we onderstaande oproep.

Cursus Wedstrijdleiding

Bent u wedstrijdleider en komt u af en toe in een situatie waar u geen passend antwoord op heeft of ben u geïnteresseerd in allerlei zaken met betrekking tot het organiseren van wedstrijden dan is de door ons aangeboden cursus ‘De organisatie van biljartwedstrijden’ iets voor u.

De cursus is zowel theoretisch als praktisch van opzet en de organisatie van de volgende wedstrijden worden behandeld:

  • Huiscompetitie,
  • Voorwedstrijden Persoonlijke Kampioenschappen,
  • Finales Persoonlijke Kampioenschappen,
  • Teamcompetitie en
  • Finales Teamcompetitie.

De cursus wordt gegeven bij BV Leusden op zaterdag 13 mei 2023, aanvang 10.00 uur. Naar verwachting duurt de cursus tot halverwege de middag.

De cursusleider is Frits Meulensteen, deelname is gratis en een broodjeslunch is inbegrepen.

U kunt u aanmelden bij Frits Meulensteen

(ledenadministratie@bvleusden.nl). De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Van de Bestuurstafel 19-12-2022

Wordt u onze nieuwe voorzitter?

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 30 november j.l. heeft onze voorzitter, Geert Hoogerduijn, zijn functie ter beschikking gesteld.

Als waarnemend voorzitteer zal onze penningmeester, André Hoogendoorn, de honneurs waarnemen, totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen.

Wij zoeken daarom een nieuwe voorzitter, die na een ruime inwerkperiode, waarin hij/zij zich kan verdiepen in de eisen die aan het voorzitterschap worden gesteld en de overige bestuursleden beter leert kennen om daarna door de ledenvergadering van ons district tot voorzitter te worden benoemd.

De hoofdtaak van de voorzitter is het leiding geven aan het bestuur en het leiden van vergaderingen en is daarnaast hoofdzakelijk representatief. Enige bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. Bent u geïnteresseerd dan graag uw reactie aan één van de huidige bestuursleden.

Rob Slim, secretaris

Van de Bestuurstafel (sep. 2022)

Beste biljarters,

Het bestuur van Eem-  en Flevoland heeft inmiddels alweer een keer vergaderd in het nieuwe seizoen. Het lijkt me waardevol om periodiek over de bestuurszaken te communiceren via de website.

En daarover dan ook maar als eerste, de website. We krijgen heel positieve opmerkingen over de geheel vernieuwde website. Dat is fijn maar we werken ook steeds aan verdere optimalisatie. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er een aparte plek is waar je gemakkelijker dan nu info kunt vinden over de periodieke algemene vergaderingen (voorjaars-, najaars-, WL vergaderingen).

We vragen de leden ideeën voor verdere optimalisatie van de website aan ons te sturen.

Beurtenlimiet:

In de voorjaarsvergadering is besloten die in alle gevallen in ons District op max  60 beurten te stellen voor zowel competitie als bij de PK’s . De uitvoering van dat besluit leverde nog wat verwarring bovendien bij de daadwerkelijke toepassing van dat besluit (wel/geen toepassing voor finales). Daar bovenop kwam onlangs vanuit de KNBB een nieuwe regel over het maximaal aantal beurten. Zij hadden in hun voorjaarsvergadering (juni) besloten een gedifferentieerd aantal max. beurten per klasse op te leggen aan de Districten. Bovendien is de autonomie van de Districten aan banden gelegd v.w.b. het wedstrijd technische”. Er was bij deze vergadering helaas (verhindering vanwege werk) geen vertegenwoordiger van ons District aanwezig, dus de informatie hierover kwam pas veel later bij het bestuur binnen. Dus nadat wij hadden besloten alles op 60 te maximeren, kwam de KNBB met gedifferentieerde beurtenlimieten. Vandaar dat onze Wedstrijdleider PK’s nu weer nieuwe info hierover heeft verstuurd naar alle WL’ers.  En vanwege de beperkingen van de autonomie van de Districten wijken de beurtenlimieten nu weer af van wat wij hadden besloten. Er is één troost, 60 is het maximumaantal voor de meeste klassen en een aantal klassen is het maximum lager vastgesteld. Sorry voor het ontstane ongemak op dit onderwerp.

Kledingeisen:

In onze voorjaarsvergadering is besloten o.b.v. een grote meerderheid dat de kledingeisen van de KNBB nu ook gelden voor ons District. Die eisen zijn als volgt;

Een nette effen lange broek of spijkerbroek (kleur is vrij). Een rok die minimaal tot de knie valt

Een effen overhemd of polo met korte of lange mouw. Nette (sport)schoenen met sokken.

Het is verplicht om binnen één team eenheid van tenue te hebben.

Deze laatste regel is van groot belang!! Per team dus eenheid van tenue!

Ik vraag bij dezen aan allen die dit aangaat om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zorg ervoor dat de spelers van één team er uniform gekleed uit zien. Laten we elkaar respecteren door deze regels serieus te nemen. Meldingen van geconstateerde afwijkingen kunt u bij ondergetekende kwijt.

Nieuwe besluiten:

In de voorjaarsvergadering zijn een aantal besluiten genomen die afwijken van de op dat moment geldende regels. En dat ze per het nieuwe seizoen ingingen. We hebben de afgelopen weken de indruk gekregen dat niet alle spelers door hun verenigingsbestuur hiervan op de hoogte zijn gesteld. Gevolg daarvan is dat er verwarring is over de regels. Aan de WL’ers van de clubs dan ook bij deze het dringende verzoek om de nieuwe regels te communiceren naar uw spelers.

Overigens is het zo dat vanuit het bestuur initiatief zal worden genomen om de nieuwe regels aan het einde van dit seizoen te evalueren. Daarover later meer.

Zo, dat was het voor deze eerste keer.

Veel biljartplezier gewenst!

Vz. Geert Hoogerduijn

Laatste nieuws

Van de bestuurstafel 13-02-2023

Namens het bestuur plaatsen we onderstaande oproep. Cursus Wedstrijdleiding Bent u wedstrijdleider en komt u af en toe in een situatie waar u geen passend antwoord op heeft of ben u geïnteresseerd in allerlei zaken met betrekking tot het organiseren van wedstrijden...

Lees meer
Van de Bestuurstafel 19-12-2022

Wordt u onze nieuwe voorzitter? Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 30 november j.l. heeft onze voorzitter, Geert Hoogerduijn, zijn functie ter beschikking gesteld. Als waarnemend voorzitteer zal onze penningmeester, André Hoogendoorn, de honneurs waarnemen,...

Lees meer
Van de Bestuurstafel (sep. 2022)

Beste biljarters, Het bestuur van Eem-  en Flevoland heeft inmiddels alweer een keer vergaderd in het nieuwe seizoen. Het lijkt me waardevol om periodiek over de bestuurszaken te communiceren via de website. En daarover dan ook maar als eerste, de website. We krijgen...

Lees meer