Maand: juni 2024

Aanpassing Aanv. TC Reglement

Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten om het aanvullend TC reglement art.1 aan te passen, door art. 1a toe te voegen. Zie de onderstaande tekst. De reden hiertoe is om voor het komend seizoen de competitievervalsing tegen te gaan.

Dit besluit is genomen volgens het KNBB WRLC art.1.6.

2. Het districtsbestuur mag beperkingen opleggen aan inschrijven en/of opstellen van spelers in meerdere teams binnen eenzelfde competitie

1a. Reserve- en vaste spelers maximaal 4 wedstrijden.

Reserve spelers mogen maximaal 4 wedstrijden per seizoen spelen in elke discipline en team waar zij reserve staan. Spelers die in 2 teams als vaste speler zijn opgegeven, mogen ook maximaal 4 wedstrijden spelen in één van die teams. Daarna moeten zij dan kiezen in welk team zij als vaste speler verdergaan. Zij mogen niet meer in het andere team spelen. Dit geldt uiteraard voor elke discipline

*Aan het eind van deze week zal de website aangepast worden en is het PDF bestand te downloaden.