Van de Bestuurstafel (sep. 2022)

door | 11 sep 2022 | District

Beste biljarters,

Het bestuur van Eem-  en Flevoland heeft inmiddels alweer een keer vergaderd in het nieuwe seizoen. Het lijkt me waardevol om periodiek over de bestuurszaken te communiceren via de website.

En daarover dan ook maar als eerste, de website. We krijgen heel positieve opmerkingen over de geheel vernieuwde website. Dat is fijn maar we werken ook steeds aan verdere optimalisatie. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er een aparte plek is waar je gemakkelijker dan nu info kunt vinden over de periodieke algemene vergaderingen (voorjaars-, najaars-, WL vergaderingen).

We vragen de leden ideeën voor verdere optimalisatie van de website aan ons te sturen.

Beurtenlimiet:

In de voorjaarsvergadering is besloten die in alle gevallen in ons District op max  60 beurten te stellen voor zowel competitie als bij de PK’s . De uitvoering van dat besluit leverde nog wat verwarring bovendien bij de daadwerkelijke toepassing van dat besluit (wel/geen toepassing voor finales). Daar bovenop kwam onlangs vanuit de KNBB een nieuwe regel over het maximaal aantal beurten. Zij hadden in hun voorjaarsvergadering (juni) besloten een gedifferentieerd aantal max. beurten per klasse op te leggen aan de Districten. Bovendien is de autonomie van de Districten aan banden gelegd v.w.b. het wedstrijd technische”. Er was bij deze vergadering helaas (verhindering vanwege werk) geen vertegenwoordiger van ons District aanwezig, dus de informatie hierover kwam pas veel later bij het bestuur binnen. Dus nadat wij hadden besloten alles op 60 te maximeren, kwam de KNBB met gedifferentieerde beurtenlimieten. Vandaar dat onze Wedstrijdleider PK’s nu weer nieuwe info hierover heeft verstuurd naar alle WL’ers.  En vanwege de beperkingen van de autonomie van de Districten wijken de beurtenlimieten nu weer af van wat wij hadden besloten. Er is één troost, 60 is het maximumaantal voor de meeste klassen en een aantal klassen is het maximum lager vastgesteld. Sorry voor het ontstane ongemak op dit onderwerp.

Kledingeisen:

In onze voorjaarsvergadering is besloten o.b.v. een grote meerderheid dat de kledingeisen van de KNBB nu ook gelden voor ons District. Die eisen zijn als volgt;

Een nette effen lange broek of spijkerbroek (kleur is vrij). Een rok die minimaal tot de knie valt

Een effen overhemd of polo met korte of lange mouw. Nette (sport)schoenen met sokken.

Het is verplicht om binnen één team eenheid van tenue te hebben.

Deze laatste regel is van groot belang!! Per team dus eenheid van tenue!

Ik vraag bij dezen aan allen die dit aangaat om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zorg ervoor dat de spelers van één team er uniform gekleed uit zien. Laten we elkaar respecteren door deze regels serieus te nemen. Meldingen van geconstateerde afwijkingen kunt u bij ondergetekende kwijt.

Nieuwe besluiten:

In de voorjaarsvergadering zijn een aantal besluiten genomen die afwijken van de op dat moment geldende regels. En dat ze per het nieuwe seizoen ingingen. We hebben de afgelopen weken de indruk gekregen dat niet alle spelers door hun verenigingsbestuur hiervan op de hoogte zijn gesteld. Gevolg daarvan is dat er verwarring is over de regels. Aan de WL’ers van de clubs dan ook bij deze het dringende verzoek om de nieuwe regels te communiceren naar uw spelers.

Overigens is het zo dat vanuit het bestuur initiatief zal worden genomen om de nieuwe regels aan het einde van dit seizoen te evalueren. Daarover later meer.

Zo, dat was het voor deze eerste keer.

Veel biljartplezier gewenst!

Vz. Geert Hoogerduijn

Laatste nieuws

PK Nieuws 22 april 2024

De eerste PK voorwedstrijden voor het seizoen 2024-2025 zijn weer op site geplaatst. Even wat informatie vooraf. Dave Dignum is vanaf heden het...

Lees meer

Bewaarnummer 40 20240421

Hallo Iedereen, In de B1A en de Dagcompetitie wordt nog een week gespeeld. De meeste kampioenen zijn al bekend, en die wil ik van harte feliciteren....

Lees meer