Bestuur

BijlageGrootteDatum/Tijd
Bestuur 20211003.pdf113.18 KB2021-10-03 10:00

Ereleden, bestuur en organisatiegegevens

Bijgewerkt: 30-05-2019
Ereleden Henk Blaeser
Hennie Dammers
Jaap den Teuling
Rob Slim
Paul Walraven
Onno van der Meer
Hoofdbestuur
Voorzitter Onno van der Meer
Email: onnovdmeer1@gmail.com
033 - 479 02 60
Secretaris Rob Slim
Email: robertjanslim@gmail.com
0342 - 846 834
Penningmeester Andre Hoogendoorn
Email: penningmeester@biljarten-eemland.nl
0321 - 38 38 09
06 - 48 12 47 60
Wedstrijdleider Teamcompetitie Wout van 't End
Email: woutvtend@gmail.com
06 - 52 35 32 78
Wedstrijdleider P.K. Lilian Albers
Email: wedstrijdleidingeemenflevoland@gmail.com
06 - 42 41 29 11
Arbiterscoordinator Herman Albers
Email: arbitrage.eemenflevoland@gmail.com
06 - 82 40 68 47
Ledenadministratie Wout van 't End
Email: woutvtend@gmail.com
06 - 52 35 32 78
Bestuurslid WBO Geert Hoogerduin
Email: hoogerduijn@aitime.nl
06 - 29 60 50 40
Commissie verweerschriften P.K.
  Email: commissie-verweerschriften@biljarten-eemland.nl  
Leden: Martin Kamerbeek 06 - 51 37 51 32
  Frits Meulensteen 06 - 52 34 82 80
Advertentie informatie:
  Andre Hoogendoorn
Email: penningmeester@biljarten-eemland.nl
0321 - 38 38 09
06 - 48 12 47 60
Relatiegegevens district
Bankrelatie IBAN rekeningnummer NL68 INGB 0009 4821 95
t.n.v. District Eem- en Flevoland van de KNBB
Inschrijving KNBB Districts lidnummer bij de KNBB: 1015
Inschrijving KvK Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: Nr 32104248