Welkom op onze site


Onze missie ..

Deze site bevat alle informatie over biljarten onder de vlag van de KNBB in district Eem- en Flevoland. Bestuur, verenigingen, teamopstellingen, programma's en roosters, uitslagen en standen teamcompetitie, persoonlijke kampioenschappen (P.K.'s) en districtsranglijsten.


Update Corona Maatregelen

Het bestuur van ons district heeft besloten om de Teamcompetitie en alle komende PK’s en Districtsfinales gewoon door te laten gaan.

Na overleg met de KNBB (Piet Verhaar) is hiertoe besloten, ondanks dat de KNBB zelf heeft besloten alle competities en PK’s stil te leggen voor de komende 3 weken. De KNBB heeft dit advies op hun site kenbaar gemaakt.

De KNBB heeft een landelijke maatregel genomen, maar geeft ook aan in het gesprek dat wij als district kunnen opereren binnen de gestelde regels van de overheid.

Wout v. ’t End heeft het competitie schema kunnen aanpassen, zodat er niet in horecagelegenheden gespeeld wordt, waar om 20.00 uur de deur dicht moet.

De voorwedstrijden PK’s worden ook niet in horecagelegenheden gespeeld.

Wat betreft de Districtsfinales en de Dag competitie en Dag PK’s, die gaan gewoon door.

Dan volgt hieronder een stuk tekst uit het protocol van NOC/NSF, waaruit blijkt dat de bargedeelten in de locaties gewoon open mogen blijven na 20.00 uur.

Voor horeca-sporten geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden dus de openingstijden van de horeca t.w. van 06.00 ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, zijn er geen beperkingen aan de openingstijden.

Rob Slim, secretaris


Officiële communicatie via de website

Publicatie op internet is het officiële communicatiekanaal van het districtsbestuur en heeft inmiddels de aloude, vermaarde biljartrevue vervangen. Na vele jaren trouwe dienst is de biljartrevue ophouden te bestaan. Treurig maar waar. Met dank aan iedereen die ook maar de geringste bijdrage heeft geleverd aan zijn roemruchte geschiedenis hebben we afscheid genomen van het papieren publicatiemedium.

Het districtsbestuur stelt alles in het werk om de informatie op deze site actueel, juist en volledig te houden. Alle bij het district aangesloten biljartverenigingen zijn op deze site geregistreerd met een zogenaamd contact email adres. Op die email adressen ontvangen de verenigingen notificaties van relevante wijzigingen die op deze site worden doorgevoerd. De notificaties van die wijzigingen worden op deze site zichtbaar gemaakt in het blok "Wijzigingshistorie".


Biljartverenigingen opgelet!

Elke bij het district aangesloten vereniging heeft de plicht en verantwoordelijkheid om email afkomstig van deze site te lezen en zich van de inhoud in kennis te stellen. Ook hebben zij de plicht en verantwoordelijkheid relevante informatie - en dit is met name van toepassing bij publicatie van programma's voorwedstrijden P.K. - over te brengen aan de verenigingsleden die het aan gaat. Persoonlijke schriftelijke uitnodigingen voor voorwedstrijden P.K. worden niet verstuurd. Voor finales P.K. zullen - zoals gebruikelijk - schriftelijke uitnodigingen worden verstuurd.


Commissie Verweerschriften!

Verweerschriften voor afmeldingen P.K. wedstrijden kunnen via dit formulier automatisch naar de individuele commissieleden worden gestuurd.