Welkom op onze site


Onze missie ..

Deze site bevat alle informatie over biljarten onder de vlag van de KNBB in district Eem- en Flevoland. Bestuur, verenigingen, teamopstellingen, programma's en roosters, uitslagen en standen teamcompetitie, persoonlijke kampioenschappen (P.K.'s) en districtsranglijsten.


Corona Update 14-01-2022


Teamcompetitie

Naar aanleiding van de persconferentie van Vrijdag 14-01-2022 kunnen we nog steeds de competitie niet hervatten.
Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen weer.
Wel uiteraard op vertoon van de QR code.
Wij hopen dat er bij de persconferentie van 25 Januari een positiever besluit genomen gaat worden. Iedereen nog even geduld (anderhalve week) dan kunnen we misschien weer beginnen.

PK Wedstrijden

Naar het er nu uitziet zullen de Voorwedstrijden Bandstoten 1e, 2e en 3e klasse voor dit jaar volledig komen te vervallen.
Er is geen ruimte in de wedstrijdkalender van ons District om dit nog in te plannen. In afwachting verdere ontwikkeling na 25 januari a.s., wordt bepaald hoe de rest van het PK seizoen ingevuld gaat worden. Ook afwachtend wat het Gewest en de KNBB gaan bepalen.
Voorlopig dus maar trainen of onderling wat partijen spelen.

Blijf gezond en hopelijk gauw tot ziens.

Namens het Bestuur
Wout van ’t End, Wedstrijdleider Competitie
Lilian Albers, Wedstrijdleider PK

Biljarten en nieuwe corona maatregelen.

Door de nieuw afgekondigde regels m.b.t. de corona epidemie heeft het bestuur in onderling overleg de navolgende maatregelen genomen:

Competitie:

De avondcompetitie ligt stil tot aanvang van de 2e helft van de geplande competitie. De twee nog te spelen wedstrijden van de 1e helft van de competitie worden in de 2e helft ingehaald. Deze inhaalwedstrijden dienen in onderling overleg te worden geregeld en dienen voor mei 2022 te zijn gespeeld.

Het volledig uitspelen van de competitie is misschien geen optie, maar andere opties zijn zeker mogelijk, waarbij wij afhankelijk zijn van de KNBB i.v.m. hun beslissing betreffende de vaststelling van de data van de gewestelijke- en nationale finale voor teams.

De dag competitie kan gewoon doorgaan, mits de wedstrijden voor 17.00 uur zijn beëindigd.

Persoonlijke kampioenschappen:

Aan de hand van de nieuwe regels kunnen we de districtsfinales die gepland staan voor de middagen en de weekenden gewoon door laten gaan, Deze wedstrijden en finales dienen wel voor 17.00 uur gespeeld te zijn.

Voor eventuele wijzigingen van de aanvangstijden dient men de site ”recente publicaties” in de gaten te houden.

Onderstaande wedstrijden gaan dus gewoon door:

Districtsfinale libre 4e klasse dag competitie 8 en 9 december bij BC Hoevelaken

Districtsfinale libre 3e klasse 11 en 12 december bij De Jol

Districtsfinale libre 3e klasse dag competitie 13 en 16 december bij B’67

Districtsfinale libre 2e klasse 18 en 19 december bij 2-Brothers

Onderstaande gewestelijke finales en voorwedstrijden zijn tot nader order uitgesteld:

Gewestelijke finale driebanden 2e klasse 4 en 5 december bij E. B.C.L. ( is door de KNBB beslist)

VW driebanden groot 1e klasse 13 t/m 17 december 5 poules

VW bandstoten 3e klasse 13 t/m 17 december 6 poules.

Afhankelijk van wanneer de VW opnieuw gespeeld kunnen worden, worden de daarop volgende districtsfinales opnieuw ingepland.

Ook hier kijkt de KNBB of de gewestelijke – en nationale finales op een later tijdstip gespeeld kunnen worden, zodat de districten meer tijd krijgen om hun voorwedstrijden te kunnen spelen.

Rob Slim, secretaris


Officiële communicatie via de website

Publicatie op internet is het officiële communicatiekanaal van het districtsbestuur en heeft inmiddels de aloude, vermaarde biljartrevue vervangen. Na vele jaren trouwe dienst is de biljartrevue ophouden te bestaan. Treurig maar waar. Met dank aan iedereen die ook maar de geringste bijdrage heeft geleverd aan zijn roemruchte geschiedenis hebben we afscheid genomen van het papieren publicatiemedium.

Het districtsbestuur stelt alles in het werk om de informatie op deze site actueel, juist en volledig te houden. Alle bij het district aangesloten biljartverenigingen zijn op deze site geregistreerd met een zogenaamd contact email adres. Op die email adressen ontvangen de verenigingen notificaties van relevante wijzigingen die op deze site worden doorgevoerd. De notificaties van die wijzigingen worden op deze site zichtbaar gemaakt in het blok "Wijzigingshistorie".


Biljartverenigingen opgelet!

Elke bij het district aangesloten vereniging heeft de plicht en verantwoordelijkheid om email afkomstig van deze site te lezen en zich van de inhoud in kennis te stellen. Ook hebben zij de plicht en verantwoordelijkheid relevante informatie - en dit is met name van toepassing bij publicatie van programma's voorwedstrijden P.K. - over te brengen aan de verenigingsleden die het aan gaat. Persoonlijke schriftelijke uitnodigingen voor voorwedstrijden P.K. worden niet verstuurd. Voor finales P.K. zullen - zoals gebruikelijk - schriftelijke uitnodigingen worden verstuurd.


Commissie Verweerschriften!

Verweerschriften voor afmeldingen P.K. wedstrijden kunnen via dit formulier automatisch naar de individuele commissieleden worden gestuurd.