Welkom op onze site

Bericht van de wedstrijdleider teamcompetitie: (26-02-2017)


Hallo biljartvrienden en -vriendinnen,

Ik begin er maar mee de wedstrijden die op 2e Paasdag en Koningsdag moeten
worden gespeeld graag zo snel mogelijk naar voren halen om te spelen.
Of uiteraard in dezelfde week spelen.
Graag zo snel mogelijk een berichtje voor de vervangende datum.
Tot nu toe hebben er nog maar 4 gereageerd.
De reden waarom ik hierop hamer is dat ik geen tijd heb om die wedstrijden later te laten spelen.
Er zijn nog 7 speelweken dus de tijd wordt krap dus kijk even of je een
Van die dagen moet spelen en regel het even met de tegenstander.
Nu heb je nog keuzes genoeg en straks is het te laat en hebben we een probleem.
Als bijlage zitten de standen en uitslagen er weer bij.
Dit keer geen bewaarnummer omdat daar niets in is veranderd.
Tot volgende week.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Wout van 't End
Wedstrijdleider competitie


Onze missie ..

Deze site bevat alle informatie over biljarten onder de vlag van de KNBB in district Eem- en Flevoland. Bestuur, verenigingen, teamopstellingen, programma's en roosters, uitslagen en standen teamcompetitie, persoonlijke kampioenschappen (P.K.'s) en districtsranglijsten.


Officiele communicatie via de website

Publicatie op internet is het officiele communicatiekanaal van het districtsbestuur en heeft inmiddels de aloude, vermaarde biljartrevue vervangen. Na vele jaren trouwe dienst is de biljartrevue ophouden te bestaan. Treurig maar waar. Met dank aan iedereen die ook maar de geringste bijdrage heeft geleverd aan zijn roemruchte geschiedenis hebben we afscheid genomen van het papieren publicatiemedium.

Het districtsbestuur stelt alles in het werk om de informatie op deze site actueel, juist en volledig te houden. Alle bij het district aangesloten biljartverenigingen zijn op deze site geregistreerd met een zogenaamd contact email adres. Op die email adressen ontvangen de verenigingen notificaties van relevante wijzigingen die op deze site worden doorgevoerd. De notificaties van die wijzigingen worden op deze site zichtbaar gemaakt in het blok "Wijzigingshistorie".


Biljartverenigingen opgelet!

Elke bij het district aangesloten vereniging heeft de plicht en verantwoordelijkheid om email afkomstig van deze site te lezen en zich van de inhoud in kennis te stellen. Ook hebben zij de plicht en verantwoordelijkheid relevante informatie - en dit is met name van toepassing bij publicatie van programma's voorwedstrijden P.K. - over te brengen aan de verenigingsleden die het aan gaat. Persoonlijke schriftelijke uitnodigingen voor voorwedstrijden P.K. worden niet verstuurd. Voor finales P.K. zullen - zoals gebruikelijk - schriftelijke uitnodigingen worden verstuurd.


Email Commissie Verweerschriften!

Verweerschriften voor afmeldingen P.K. wedstrijden kunnen worden gestuurd naar het mailadres: commissie-verweerschriften@biljarten-eemland.nl. Mails aan dit adres worden automatisch doorgestuurd naar de individuele commissieleden.


Team- en partijcijfers uit teamcompetitie

Benieuwd hoe goed jij of je team het doen in de teamcompetitie in relatie tot andere spelers en teams? Uit alle partijen en wedstrijden van de site van BiljartPoint zijn statistische overzichten te genereren. Op de pagina Uitslagen en standen kun je kiezen uit: "Top 50 teams uit de competitie", "Top 100 spelers (%pnt,%moy,%car)", "Top 100 spelers (tot pnt verschil)", "100 grootste wedstrijd overwinningen" en "100 grootste partij overwinningen" en tevens selecties maken over tijdperiodes, klasse of vereniging.

De cijfers op deze site worden tenminste ieder weekend gesynchroniseerd met BiljartPoint. Gedurende de loop van de week zal BiljartPoint altijd voorlopen op deze site en BiljartPoint is altijd leidend.